Informacje

W latach 2012-2013 Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wspólnie z Muzeum Czech Wschodnich w Hradec Králove (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) zrealizowało projekt Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego. Jego głównym celem było zabezpieczenie, poprzez wykonanie cyfrowych kopii, bogatych archiwaliów i zabytków pozyskanych przed 1945 r., przechowywanych w Działach Archeologicznych obydwóch muzeów oraz ich publikacja w Internecie.

Całkowita wartość projektu zrealizowanego przez Muzeum Śląska Opolskiego (nr PL.3.22/3.3.07/12.02941) wyniosła ok. 30 000 EUR; 85% środków na realizację projektu pochodziło z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska 2007 -2013, 10% z budżetu państwa, pozostałe 5% to środki własne Muzeum.

Większość, przechowywanych obecnie w Dziale Archeologicznym Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, zbiorów pozyskanych przed 1945 rokiem, do końca II wojny światowej należała do Górnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych w Raciborzu (O/S Denkmalpflege für Bodenaltertümer in Ratibor). W 1955 roku do zbiorów Działu przekazano znaczną część zabytków, które pod koniec II wojny światowej zostały wywiezione z Raciborza i ukryte na terenie Czechoslowacji wraz z dokumentacją fotograficzną zapisaną na szklanych kliszach oraz księgą inwentarzową z lat 1928-1930. Z kolei, w 1974 roku Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przekazało do Działu Archeologicznego dokumentację aktową miejscowości leżących w obrębie przedwojennych powiatów: głubczyckiego, grodkowskiego, kozielskiego, niemodlińskiego, nyskiego, prudnickiego, oleskiego, opolskiego i strzeleckiego. Są to duplikaty przekazywane do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ciągu całego okresu funkcjonowania raciborskiego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych w Raciborzu.

Na niniejszej stronie można przeglądać następujące zespoły opisanego powyżej zbioru zabytków i archiwaliów Działu Archeologicznego (reprodukcje w małej rozdzielczości):

I Fotografie - skany szklanych klisz, głównie dokumentacja badań terenowych, zabytków, zespołów zabytków itp.

II Dokumentacja aktowa – cyfrowe kopie notatek zawierających m.in. doniesienia o odkryciach, sprawozdania z badań, relacje z inspekcji terenowych, mapki miejscowości w skali 1:25000, plany, rysunki zabytków, wycinki prasowe

III Stanowiska archeologiczne – informacja o zespołach zabytków pozyskanych podczas badań, czy w wyniku przypadkowych odkryć na poszczególnych stanowiskach archeologicznych, które w latach 70. ubiegłego wieku zostały wpisane do odrębnej księgi inwentarzowej

IV Zabytki wydzielone - zdjęcia lub rysunki zabytków wydzielonych w obrębie całości materiału zabytkowego z poszczególnych stanowisk (zespół III)

V Księga inwentarzowa 1928-1930 – cyfrowe kopie 522 stron jedynej zachowanej księgi inwentarzowej d. Górnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych w Raciborzu

Wszystkie, wymienione powyżej zespoły można przeszukiwać w następujący sposób:

SZUKAJ - tutaj możemy wpisać dowolne słowo, jeśli zostało ono użyte w opisie któregokolwiek obiektu; wyszukiwarka powinna wyświetlić jego cyfrową kopię wraz z opisem

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE - tutaj możemy w sposób bardziej precyzyjny wyszukiwać interesujące nas obiekty. Dane, których szukamy wprowadzamy w poszczególne pola. Możemy wypełnić ich dowolną ilość.

ALBUM - wybrane obiekty możemy gromadzić w Albumie poprzez kliknięcie na ikonkę Usuwamy obiekt z albumu poprzez kliknięcie na ikonkę kosza

Osoby zainteresowane wykorzystaniem zbiorów w celach naukowych czy popularnonaukowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

X
Loading
Copyright 2012 Muzeum Śląska Opolskiego     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.